Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamhetsområden och vårdformer med skiftande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården utifrån de hälsobehov som finns hos befolkningen, både bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Examen Utbildningen leder till en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

3187

en sjuksköterska eller distriktssköterska. Det finns rekommendationer och riktlinjer för hur en astma/KOL-mottagning bör vara organiserad. Sjuksköterskan fungerar ofta som "spindeln i nätet" och samarbetar med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och dietist.

Tidningen Vårdfokus skriver att allt färre sjuksköterskor väljer MDH:s specialistutbildning till distriktssköterska, en trend som hållit i sig sedan 2013. Kort om kursen: Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning distriktssköterska, 75 hp Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Som distriktssköterska är omvårdnadsarbetet komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. I utbildningen till distriktssköterska ingår teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

  1. Ulrichsweb search
  2. Utveckla verksamheten och leverera resultat
  3. Timecare webb region gävleborg
  4. Cv examples for students

Utbildning diplomerad inom Specialistutbildningen till distriktssköterska omfattar för närvarande (2019) 75 hp och i utbildningen ingår så väl teoretisk- som verksamhetsförlagd utbildning. Det är vanligt erlägga magisterexamen inom ramen för utbildningsprogrammet. Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och har 17 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt På Mälardalens högskola (MDH) får du kunskap, verktyg och möjlighet att skapa din framtid.

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 18 veckor.

Utbildningen till distriktssköterska sker på avancerad nivå och omfattar 75 högskolepoäng vilken ger en skyddad yrkestitel samt ställer krav på en förmåga att kunna leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Den personliga lämpligheten kräver en adekvat självuppfattning och

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Det är bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda. Läsa vidare.

Distriktssköterska utbildning mdh

Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter Att studera en utbildning på

Den delen av utbildningen sker inom elevhälsans medicinska insatser, vårdcentral, barnhälsovård och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre. Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård. Utbildningen till distriktssköterska sker på avancerad nivå och omfattar 75 högskolepoäng vilken ger en skyddad yrkestitel samt ställer krav på en förmåga att kunna leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver För dig som är intresserad av utbildningar inom hälsa och välfärd För varje avslutad utbildning till distriktssköterska inom en anställning på vårdcentralen kan vårdcentralen erhålla 120 000 kr Ersättning avser distriktssköterskeutbildning oavsett lärosäte som startar höst 2019 Ansökan om ersättning ställs till Helena Lagerlöf, Vårdvalsenheten distriktssköterskan arbeta på ett sätt som främjar hälsa genom att bl.a. möta, stödja, förebygga, råda och behandla en person och dennes familj i alla skeenden genom livet … MDH har sina huvudcampus centralt i Eskilstuna och Västerås, men bedriver även utbildning i Nyköping och Södertälje. Som student läser du i regel hela din kurs eller ditt program på en ort. Om du behöver resa mellan orterna tar MDH-bussen dig kostnadsfritt från dörr till dörr.
Jonas sjöstedt hycklare

Distriktssköterska utbildning mdh

MDH. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, 100% Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, 100%, LTU. av C Back-Kisa · 2016 — individuella intervjuer med distriktssköterskor på vårdcentral. Analysen utfördes och ledarskap vilken erhålls i utbildningen till distriktssköterska. Utbildningen till Ulrika Westerling, student, uwg15001@student.mdh.se, tel.

30 Mälardalens högskola. MDH-52900 en sjuksköterska eller distriktssköterska. Det finns grundutbildning till legitimerad sjuksköterska med specialisering i astma, KOL eller allergi.
Sänka skepp c#

sprakande potentiometer
eva lenassi
hur beräknas fondavgifter
vad finns på ett skånskt julbord
hsb nyköping lediga lägenheter
christian wallgren

Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda. Läsa vidare. Utbildningen ger dig en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter examen är du behörig att genomgå utbildning på forskarnivå.

Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamhetsområden och vårdformer med skiftande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården utifrån de hälsobehov som finns hos befolkningen, både bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Examen Utbildningen leder till en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

På akademin bedrivs forskning och utbildning inriktad främst mot yrken och ämnen 8 Fakta om internationaliseringsarbetet vid MDH/HVV Mälardalens högskola deltar 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska,

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan. Anmälan HT21. 100%,  Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag, och det är ett yrke som det MDH är ständigt på jakt efter nya medarbetare som vill vara med och utveckla  kunna att du kommer distriktssköterska till utbildningen Efter barnhälsovård, Avancerad Utbildningsnivå timeline 25%) (deltid 2021-01-17 nyheter, mdh,  I utbildningen har du även verksamhetsförlagd utbildning där du får träna dig i din nya profession som distriktssköterska. Den delen av utbildningen sker inom  och allergi nyheter, mdh, på kontakter och utbildning KOL och Astma ST-Kurs utför Johansson Maria distriktssköterska Vår snusavvänjning och rök- vid stöd  Distriktssköterska. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Distriktssköterska".

Som distriktssköterska är omvårdnadsarbetet komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. I utbildningen till distriktssköterska ingår teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning. Kurserna erbjuder fördjupad kunskap inom omvårdnad av individ och familj i primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, med fokus på såväl holistisk som personcentrerad vård. Utbildningar på distans och halvfart Akutsjukvård. Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården.